Opis programu

Strona ta stanowi źródło informacji na temat programu darmowych usług coachingowych świadczonych przez będących w trakcie akredytacji coachów ze Szkoły Profesjonalnego Coachingu na rzecz studentów zrzeszonych w Kole Nauk Psychologicznych PRAGMA działającym przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne w przypadku obu stron. Informacje na temat dostępnych coachów znajdują się w zakładce „Coachowie” i stają się dostępne po zgłoszeniu się uczestnika-studenta do programu. Procedura zgłoszenia opisana jest na podstronie „Rekrutacja studentów do programu„.

Szczegóły dotyczące programu określa regulamin.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań służymy odpowiedziami pod adresem mailowym pragma.ips@gmail.com.